65 års oavbruten körsångsverksamhet

1945 – 2010 En epok i Grava församlings etthundratioåriga körsångstradition

Körens namn och stavning har ibland skapat undran, med frågor om vad / varför och därför gör vi här ett försök att förklara sammanhanget.

” I och med kristendomens införande samlade sig de spridda byalagens medlemmar till större enheter, socknar, med kyrkan som medelpunkt. I Grawu by uppfördes helgedomen, och denne by´s namn överflyttades på hela socknen. I ett utdrag ur 1540 års jordebok stavas Grava socken Grafue Sogenh, men socknensnamn har under tidernas lopp stavats och skrivits på många olika sätt; Grawu, Grafw, Grauo, Graw, Graffwe, Graffua och Graffwa, för att slutligen år 1877 kallas Grafva socken ” ( Kulturhistoriska Anteckningar av G M Sandin – 1930 ).

Stavningen Grafva kyrkokör härstammar således från förförra seklets slutskede. Tillnamnet Skåres Cantores som fritt översatt från latinet betyder Skåres sångare, tillkom därför att körmedlemmarna ville ha tätortens namn i körnamnet. Skåre, ett ortnamn som också stavats på olika sätt under århundradens lopp, är ett namn som tidigt i historiska sammanhang nämnts tillsammans med församlingens namn Grava. Båda ortnamnen hänsyftar till hur Klarälven genom tidernas lopp, på olika sätt tagit sig fram och bildat deltalandskapet.

Ortnamnet Grava, kommer av ordet gräva och ortnamnet Skåre, kommer av ordet skära.

Med detta som bakgrund tillkom körnamnet Grafva kyrkokör / Skåres Cantores.

Namnändringen från Grava Hembygds- och kyrkokör till Grafva kyrkokör / Skåres Cantores antogs vid ett medlemsmöte den 26 november 1991 och ett efterföljande medlemsmöte den 10 december samma år, då även körens stadgar antogs och kören av skattemyndigheten tilldelades organisationsnumret 873201 – 8457.

Stavningen av nuvarande kyrkokörens namn kan således hänföras till slutet av 1800 – talet, då i Grava kyrka och församling troligen någon form av körverksamhet tar sin början. Vad som finns dokumenterat av organiserad körverksamhet börjar vid den tidpunkten då…

Alfred Renvall 1899 blev vikarierande organist och klockare ( han vikarierade till 1915, då han blev ordinarie skolkantor ). Hans första embryo till kör var en manskvartett.Alfred Renvall

Efter en tid hade fler intresserade anslutit sig till sångarskaran och så bildades en kyrkokör med ca 10 – 12 medlemmar, som under Renvalls ledarskap fungerade i olika sammanhang och med varierande antal medlemmar i 40 år.

Alfred Renvall pensionerades 1935, men vikarierade därefter på tjänsten fram till 1942.

1943 vikarierade musikdirektör Otto Brun, Karlstad, som organist och körledare, men under den resterande krigsperioden fram till 1945 fanns endast sporadisk körsång på grund av att församlingen saknade ordinarie organist / kantor eller vikarie.

Grava Hembygds- och kyrkokör 1955
Grava Hembygds- och kyrkokör 1955

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Nyström
Åke Nyström

Åke Nyström blev 1944 skolkantor i Grava församling och1945 tog han initiativet till och startade Grava

 

Hembygds- och kyrkokör.Under en 32 år lång tidsperiod ledde Åke Nyström fram till sin pensionering 1977, den kör som senare utvecklades till och så småningom kom att kallas Grafva kyrkokör / Skåres Cantores.

 

Grava Hembygds- och kyrkokör, 1971
Grava Hembygds- och kyrkokör, 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grava kyrkokör 1989 (Foto: Bo Dahlgren)
Grava kyrkokör 1989 (Foto: Bo Dahlgren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafva kyrkokör / Skåres Cantores, vid Högaltaret i St Peterskyrkan, Rom1997 (Foto: Ingalill Sjöö Gustafsson)
Grafva kyrkokör / Skåres Cantores, vid Högaltaret i St Peterskyrkan, Rom1997 (Foto: Ingalill Sjöö Gustafsson)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Thörnquist
Birgitta Thörnquist

Birgitta Thörnquist blev 1977 församlingens kantor och kyrkokörens ledare. Under hennes ledning utvecklades kören, från att ha varit en ganska liten kyrkokör, både numerärt och i kunnande, till en kör med homogen körklang och god stämbalans. Under en trettioårig framgångsrik tidsperiod och fram till sin pensionering ledde Birgitta Thörnquist kören.

 

 

Grafva kykokör / Skåre Cantores 2006. (foto: Ingemar Myrén)
Grafva kykokör / Skåre Cantores 2006. (foto: Ingemar Myrén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafva kykokör / Skåre Cantores 2009 (foto: Lars Thorén)
Grafva kykokör / Skåre Cantores 2009 (foto: Lars Thorén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Lassbo
Hans Lassbo

Hans Lassbo

församlingens nuvarande kantor, är från och med oktober månad 2006 körens dirigent och musikaliska ledare.

Tillsammans satsas ambitiöst på planerad körmedverkan vid församlingens gudstjänster under kyrkoåret, samt på egna arrangemang med konserter och körresor. 2008 tilldelades Hans Lassbo Karlstad Stift körledarstipendium ” Årets körledare ”.

 

” Music in the air ” – Grafva kyrkokör / Skåres Cantores möter Carlstad Traditional Jazz Band, 2009. (Foto:Ingemar Myrén)
” Music in the air ” – Grafva kyrkokör / Skåres Cantores möter Carlstad Traditional Jazz Band, 2009. (Foto:Ingemar Myrén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver verksamheten i församlingsarbetet har kören vid åtskilliga tillfällen genomfört egna arrangemangen som t.ex. de årligt traditionella Julkonserterna, vår- och höstkonserterna, ” sjung tillsammans ” och / eller ” hela kyrkan sjunger ” i kyrkan eller församlingshemmet.

Tillsammans med solister, musiker i orkester eller ensembler har kören framfört:
”Requiem” / John Rutter i Trefaldighetskyrkan Arvika 1995, Sunne kyrka 1996 och i Grava kyrka 2003.

Misa Campesina Nicaraguense” / Carlos Mija Gdoy: – Nicaraguanska bondemässan – i Grava kyrka 1996 och 1997, V:a Ämterviks kyrka 1996 och i Västerstrandskyrkan, Karlstad 1997.

”Förklädd Gud” / Lars-Erik Larsson – lyrisk svit op. 24 – med ord av Hjalmar Gullberg i Grava kyrka 2002.

”Paradisfågel” / Susanne och Stefan Bågenfelt: – en resa i själens himmelrike – och

”Missa brevis Sancti Joannis de Deo” / Joseph Haydn: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, i Grava kyrka 2007

”Vår frälsares Jesu sju ord på korset” / Heinrich Schütz i Grava kyrka ( långfredagen ) 2008

”Music in the air” / bl.a i arrangemang av Lars Hernqvist – kören möter Carlstad Traditional Jazzband, i Grava kyrka 2009.

Körresorna

I de körresor som kören med inspiration och sångarglädje årligen försökt genomföra, är det många körmedlemmar som funnit kamratskapet, glädjen att få sjunga och inte minst möjligheten att få delge ett budskap till människor, såväl i vårt eget stift som i övriga landet, i våra nordiska grannländer och andra europeiska länder. Vid sådana körresor i utlandet har kören gästat och haft körframträdande i

Danmark:

1989 i vänorten Horsens (Horsens Nya bibliotek och Sönderbro kirke), Ribe ( Ribe domkirke ) och Aalborg ( vid plejehjemmet Liselund ), 1995 i Odense (Odense domkirke Sankt Knud) och Köpenhamn (Grundtvigs Mindekirke).

England

2009 i Brighton and Hove (All Saints Church), Portsmouth (Portsmouth Cathedral / bl.a vid Choral Evensong) och Alfriston (St Andrew´s Church).

Finland:

1986 i vänorten Nokia (vid pensionärsboende), Tammerfors (Gamla Svenska kyrkan och spontansång i Johanneskyrkan / Tammerfors Domkyrka), Helsingfors (Tempelplatsens kyrka, den s.k. bergskyrkan) och Pargas (kyrkan).

Italien:

1997 i Rom (Chiesa di San Giacomo in Augusta, Chiesa di San Cesareo in Palatio, Basilica di San Pietro in Vaticano / Peterskyrkan / vid mässa) och Spoleto (spontansång i Duomo la Cattedrale di Santa Maria Assunta).

Norge:

1984 i vänorten Moss (Jelöykyrkan) och Oslo (Svenska Margaretakyrkan), 1992 i Bergen (domkyrkan) och Oslo (Svenska Margaretakyrkan).

Polen:

2004 i Torun (Heliga Mariakyrkan) och Warszawa (Evangeliska Heliga Treenighetskyrkan).

Tyskland:1995 i Hamburg (Schwedische Gustaf Adolf kirche) och Lübeck (spontansång i St. Marien kirche), 2006 i Berlin (Dorfkirche Gröben och Dorfkirche Rudow).

I samband med körresor i Karlstads stift och i övriga Sverige vid andra speciella körarrangemang, har kören gjort framträdanden i följande kyrkor :
Almby kyrka Örebro, Alsters kyrka, Boda kyrka, Borgviks kyrka, Brunskogs kyrka, Forshaga kyrka, Fredrikskyrkan Karlskrona, Gagnef kyrka, Grums kyrka, Järna kyrka Dala Järna, Järnskogs kyrka, Karlstads domkyrka, Kiruna kyrka, Kristinehamns kyrka, Kroppkärrskyrkan Karlstad, Masthuggskyrkan Göteborg, Nedre Ulleruds kyrka, Norra Ny kyrka, Nors kyrka, Nyeds kyrka, Närhetens kyrka Kil, Rudskyrkan Karlstad,

Råda kyrka Lidköping, Räpplinge kyrka Öland, Rölanda kyrka, Silleruds kyrka, Stavnäs kyrka, Sunne kyrka, Sunnemo kyrka, Svanskogs kyrka, S:a Ny kyrka, Sörbykyrkan Örebro, Trefaldighetskyrkan Arvika, Töcksmarks kyrka, Töreboda kyrka, Tösse kyrka, Uppsala domkyrka, Warnhems klosterkyrka, Vikenkyrkan Karlstad, Västerstrandskyrkan Karlstad, V:a Fågelviks kyrka, V:a Ämterviks kyrka, Älvsbacka kyrka, Örgryte Gamla kyrka Göteborg, Ö:a Ämterviks kyrka, samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan.

I kyrkor tillhörande Svenska Missionskyrkan har kören bl.a gästat Betlehemskyrkan Karlstad, Lövnäskyrkan Hammarö, Missionskyrkan Arvika, Segerstads Missionshus, Skårekyrkan och Slättenkyrkan Norrahammar.

Dessa uppgifter är ett försök att i någon mån beskriva den körverksamhet som bedrivits i Grava församling under en etthundratioårig tidsperiod, varav Grafva kyrkokör / Skåres Cantores under de senaste sextiofem åren.

” Music in the air ” – Grafva kyrkokör / Skåres Cantores möter Carlstad Traditional Jazz Band, 2009. (Foto:Ingemar Myrén)
” Music in the air ” – Grafva kyrkokör / Skåres Cantores möter Carlstad Traditional Jazz Band, 2009. (Foto:Ingemar Myrén)

…vi sjunger för dig!